Estetik ameliyatlar

Kalça Estetiği

Kalçalar nasıl değerlendirilir.. Kalçalar kas, yağ ve deriden oluşmakta ve en altta kemik doku tarafından desteklenmektedir. Biçim ve kontur büyük oranda kişinin kemik ve kas yapısına bağlıdır. Ancak esas olarak hacim ve büyüklük yağ oranına bağlıdır. Bu yağın dağılımı da kalçanın güzel görünmesinde çok önemlidir. Cilt kalitesi ise diğer önemli unsurdur. En iyi inceleme için  kalçayı üç ana bölüme ayırabiliriz. Üst, orta ve alt.

Üst Kalça;
Bu bölgede ne kadar yağ olduğu kadar nasıl dağıldığı da çok önemlidir. Güzel bir kalçada bu bölgedeki yağlar arka kısımda toplanmalı ve buraya yeterli dolgunluğu ve yuvarlaklığı vermelidir. Şayet buradaki yağlar üst tarafta toplanmışsa buraya omuz görünümü vermekte ve kalçanın kare şeklinde görünmesine neden olmaktadır. Bu nedenle bu bölgedeki yağlar, yağ alma tekniği olan liposuction ile alınır, liposuction uygulanan bölgeyi düzeltir ve arka tarafa yağ enjeksiyonu veya silikon protez ile dolgunluk verilir.

Orta kalça;
Bazı hastalarda bu bölümde çukurluk ve boşluk mevcuttur ki buna çentikleşme denilir. Yani orta kısın hafifçe kıvrılmış gibi durur. Burası az miktarda yağ dokusu enjeksiyonu ile çukurluk düzeltilir ve buraya yuvarlak dolgun bir biçim verilir.

Alt kalça;
Bu bölge tipik olarak fazla yağlar nedeniyle kalçaların düşük ve kare şeklinde görünmesine neden olur. Sadece yağlar değil buradaki sarkık deride bu görünüme neden olur. Tedavide ise sadece yağlanma problemi varsa liposuction yani yağ çekme, deri problemi varsa bir miktar deri çıkarılması işlemi uygulanır. Hastaların çoğunda yağ fazlalığı vardır. Bu alan ameliyattan hemen sonra şişlikler nedeniyle hemen düzelmiş görünmez ancak şişlikler inince şekil belirmeye başlar.

Kalça estetiği nedir.. Gluteoplasti de denilen kalça estetiği kalçaların daha dolgun diri ve dik görünmesini sağlayan bir plastik estetik cerrahi uygulamasıdır. Yapılan uygulama hastaya göre değişmektedir. Temel olarak kalça estetiğini üçe ayırabiliriz.
Büyütme, dolgunlaştırma ve biçimlendirme
Dikleştirme
Küçültme

- Büyütme, dolgunlaştırma tedavisi nasıl yapılır?

Yağ enjeksiyonu; Tedavi hastanın kalçaları incelendikten sonra ne yapılacağına hasta ile birlikte karar verilir. Büyütme ve dolgunlaştırma için en iyi yöntem fazla olan yerlerden yağların liposuction ile alınarak eksik ve boş olan alanlara enjekte edilmesi yani doldurulmasıdır. Mikro yağ grefti tekniği denilen bu yöntemde özel ince kanüllerle düşük basınç altında enjektör ile yağ hücreleri zarar verilmeden alınır ve özel bir işlemden geçirildikten sonra eksik olan yerlere enjekte edilir. Bu durumda hastanın kendi yağ dokusu kullanılacağı için oldukça sağlıklı ve doğal olacaktır. Dezavantajı konulan bu yağların bir kısmı vücut tarafından kabul edilmeyerek eritilmesidir ki bu da dolgunluk azalmasına neden olacaktır.

Silikon protez ile; Diğer uygulamada ise yeterli yağ dokusu bulunmayan hastalar silikon protez konulmaktadır. Kalçanın üst bölümüne gelecek şekilde kalça yanakları arasından yapılan ve iyice gizlenen bir kesiden girilerek kalça kasının arasına silikon protez yerleştirilir. Protez deri altına yani kas üstüne de yerleştirilebilir. Bu plastik cerrahın hastayı değerlendirdikten sonra kararına ve tercihine kalmıştır. Böylece protez oturma alanına gelmeyeceği için hasta açısından bir sıkıntı yaratmayacaktır. Konulan bu protezin büyüklüğü hastadan hastaya değişmektedir. Protez yağ gibi eksilmeyeceğinden dolgunluk azalması olmaz.

- Dikleştirme
Yaşlanmaya bağlı olarak dokuların azalması ve gevşemesiyle veya genç yaşlarda yapısal olarak kalçalarda da sarkma ve düşük görünme ortaya çıkmaktadır. Bu tip kalçaları dikleştirmek için pek çok yöntem birlikte kullanılmaktadır. Hastanın cilt kalitesi ve kalçanın yapısı burada önem kazanmaktadır. Cilt ileri derecede gevşemiş ve sarkmış ise öncelikle cilt sarkıklıkları cilt çıkarılması ile düzeltilmektedir. Daha sonra gerekirse protez uygulaması yapılabilir. Cilt kalitesi orta ve iyi olan hastalarda ise yağ dokusu enjeksiyonu veya protez uygulaması yeterli olabilmektedir.

- Küçültme
Kilo alımına veya yapısal olarak gereğinden fazla büyük olan kalçalar ise yine yağ alma tekniği olan liposuction yöntemi ile küçültülerek biçimlendirilir. Kare biçiminde ve genellikle basen denilen alt kısımlardaki ve kalçanın üst kısımlarındaki yağların alınmasıyla kalçalar hem küçültülür, hem de kare şekilden yuvarlak dolgun biçimli kalçalar yapılmış olur. Silikon protez uygulaması uzman ellerde yapıldığı zaman oldukça güvenli ve tehlike içermeyen bir ameliyattır. Ameliyat yapılacak olan uygulamaya göre 45-90 dakika kadar sürer. Genellikle hastanede kalmayı gerektirmez. Ameliyattan sonra özel bir korseyi 3-6 hafta süre ile kullanır. İyileşme yapılan ameliyata göre 2- 10 günde tamamlanır. Hastanın şişliklerinin inmesi ve kalçaların tam biçimini alması 3-6 ayda tamamlanır. 30 45 gün sonra aktif spor yapmaya başlayabilir.

UYLUK VE KALÇA GERME AMELİYATLARI

Bu ameliyatta karın germe ameliyatına benzer bir şekilde uyluk ve kalça bölümlerinde sarkmış ve gevşemiş olan deri ve yağ dokusu eliptik bir şekilde çıkartılır. Bu bölgeler gerginleştirilip düz bir şekle getirilir. Uyluk ve kalça germe ameliyatları ayrı ayrı da yapılabildiği beraberde yapılabilir ve bu ameliyatlar liposuctionla da kombine edilebilir. Yara izi çizgi şeklindedir. Uyluk germede bu yara izi kasık bölgesinde gizli bir şekilde duracak, kalça germede ise, yara izi kalça kemiğinin hemen üstünde, vücudun yan bölgesinde, bikini altında kalacak şekilde yerleştirilecektir