Kişilerde birçok nedene bağlı olarak estetik cerrahi operasonlar uygulanabilir. Slikon Meme Estetiği de cerrahi bir operasyondur. Augmentasyon plastisi şeklinde de adlandırılan bu tür operasyonlar meme büyütme ameliyatıdır.

Memelerde hacim artışı olması istendiğinde estetik bir müdahale yapılması gerekir. Bu tür operasyonların yapılma nedenleri arasında bir memenin diğerinden küçük olması gibi problemler de bulunur.

Bazı durumlarda hastalar küçük olan memelerinden mutsuz olabilir. Kişinin öz güven duygusu konusunda problem yaratan bu durum aynı zamanda olumsuz duygu durumlarına da yol açabilir. Hasta bu tarz bir sorun yaşadığında plastik cerrahiden yardım almak ister.

Sürcin işleyişinde ise hastanın plastik cerrah ile görüşmesi sırasında uygulanabilecek yöntemler kendisine anlatılır. Slikon meme estetiği kolaylıkla yapılabilen bir cerrahi müdahaledir. Çeşitli biçimlerde uygulanabilen bu operasyonlar sonucunda hasta kısa sürede eski yaşantısına dönebilir.

Operasyonun ardından hekim önerisine uygun davranılması da iyileşme süreci üzerinde olumlu bir davranıştır. Hasta hekimin taavsiyelerine uygun olarak bu süreci atlattığında günlük yaaşamına kısa sürede dönüş yapabilir.

Silikon Meme Estetiği Nedir ve Nasıl Yapılır?

Slikon meme estetiği kişinin göğüslerini büyütmek amacı ile uygulanan bir tür cerrahi operasyondur. Silikon Meme Estetiği Nedir ve Nasıl Yapılır? Araştırıldığında ise bunun için silikonlar veya vücutta bulunan yağ dokusu ve kök hücreler kullanılabilmektedir.

Silikon meme estetiği yapılacağı zaman uzman bir plastik cerrahtan destek almak oldukça önemlidir. Tuzlu su içeren implantların da opreasyonlarda kullanıldığı görülmektedir. Hastanın koşullarının uygun olması durumunda kısa sürede yapılabilen bu operasyonlar sayesinde hasta özgüven duygusunu pekiştirebilir.Fiziksel ve ruhsal sağlığı uygun olan hastalar için bu operasyonlar başarılı sonuçlar vermesi bakımından tercih edilir.

Slikon meme estetiği dünya genelinde kolaylıkla yapılan güvenilir ve sağlıklı bir uygulamadır. Kişide meme asimetrisi varsa, meme yapısı küçükse, meme gelişimi yeterli düzeyde değilse ya da yaşa bağlı oluşan sarkmalar söz konusu ise bu tür cerrahi müdahaleler kısa sürede sonuç vermektedir. Yetişikin kişiler için uygun olan bu tür müdahalelerde hastanın 18 yaşını doldurmuş olması uygundur.

Silikon Meme Estetiği Ameliyatı Öncesinde ve Sonrasında Yapılması Gerekenler

Slikon meme estetiği plastik cerrahların yaptığı tıbbi bir çalışmadır. Öncelikle bu tür operasyonlarda hastanın plastik cerrahı ile görüşmesi ve önerileri dikkate alması gerekir. Plastik cerrah bu süreçte hasta için uygun olan cerrahi teknikler konusunda hastayı bilgilendirir.

Hastanın ameliyat öncesinde bazı kurallara dikkat etmesi oprerasyonun olumlu geçmesi bakımından önemlidir. Hasta plastik cerrahla görüşme yaparken sağlık problemleri varsa ve ilaç kullanıyorsa bunu mutlaka belritmelidir

Ameliyat öncesinde doktorun önerisine göre kesilmesi gereken ilaçlar varsa hastaya bildirilir. Bunun yanı sıra operasyon öncesi dinlenmiş olmak da önemlidir. Uykunun alınmış olması ve ameliyattan önce 12 saatlik sürede bir şey yenilip içilmemesi gerekir. Hasta sigara içiyorsa sigarıyı da bırakması önerilir.

Ameliyattan bir süre sonra ağrı ya da şişlik görülmesi normaldir. Bu etkiler kısa bir süre sonra ortadan kalkar. İyileşme sürecinde hekim tarafından önerilen özel çamaşırları giymek gerekli olur. Kişiye uygun olan çamaşırlar doktorun önerisine göre seçilmelidir.

Hasta iyileşme sürecinde yorucu aktivitelerden uzak durmalıdır. Bunun yanı sıra ağır sporlar yapılması da uygun değildir. İyileşme sürecinde göğüsler duyarlı olacağından sarsıntı yapan hareketlerden kaçınılması önerilir.

Operasyonun ardından hijyene dikkat edilmesi gerekir. Bunun yanı sıra kontroller ihmal edilmemelidir.

Hastanın kendisine belirtilenlere dikkat etmesi durumunda iyileşme sürecinin hızlanması da söz konusu olur.

Silikon Meme Estetiği Ameliyatı Riskleri Nelerdir ve Nasıl Önlenebilir?

Slikon meme estetiği operasyonu cerrahi bir işlmedir. Genel anestezi altında gerçekleştirilen bu tür ameliyatlar her operasyonda görülebilecek riskler içerir. Silikon Meme Estetiği Ameliyatı Riskleri Nelerdir ve Nasıl Önlenebilir? Hastalar tarafından bilinmesi gereken konulardan biridir.


Bu tür operasyonlarda belirli komplikasyonlar ve riskler olması söz konusu olabileceği gibi uzman bir plastik cerrahtan alınacak tıbbi destek sayesinde bu etkilerin ortadan kaldırılması mümkündür. Bu nedenle de hastaların konunun uzmanları ile çalışması önerilir.
 

-  Meme ucunda ve meme hissinde değişiklikler oluşması

-  Enfeksiyon

-  İmplant kaçağı meydana gelmesi

-  Memede oluşan ağrılar
 

Silikon Meme Estetiğinin Fiyatları Nedir? 

Meme estetiği günümüzde birçok kadının başvurduğu estetik cerrahi operasyonlar arasında yer alır. Çeşitli sebepler meme estetiğini gerekli kılabilir. Sağlık problemleri, görsel kaygılar kişide ruhsal açıdan yıpranmalara yol açar. Bu tür durumlarda ise plastik cerrahi uygulamalar sayesinde kişide oluşabilecek özgüven kaybı, olumsuz duygu durumları giderilebilir. Silikon Meme Estetiğinin Fiyatları Nedir? Sorusu ise hastaların sıklıkla merak ettikleri arasında yer alır.

Bu tür operasyonlarda tercih edilen yönteme bağlı olarak fiyatlandırma yapılır. Hastanın ihtiyaçları, uygulanacak tedavi yöntemi ücretlendirmeyi belirleyen en temel unsurlar arasında yer alır. Hastanın ön muayenesi yapıldıktan sonra probleme uygun bir yöntemin tercih edilmesi gerekir.

Slikon meme estetiği operasyonlarında çeşitli implantlar kullanılabilir. Kullanılan implanta bağlı olarak operasyon şekillenir. Bazı operasyonlarda hastanın vücudundan alınan yağlardan yararlanılıren bazı durumlarda da implamntların kullanılması operasyonun ücretlendirilmesi sırasında dikkate alınır. Bu sebeple de her hasta için farklı bir sonuç elde edilir.